Visjon


For å leve det livet som er best for hver og en av oss, må vi først finne ut hva dette livet er.

Hvordan har vi det da?  Helsen vår, på jobb, sammen med familien, i det sosiale rom, økonomi, bolig….

Hva skal til for å få det slik vi ønsker med  utgangspunkt i det livet vi har i dag.

Alt starter med oss selv, det er vi som må ha tilstrekkelig handlingsevne for å ta det første lille skrittet. Uten handlingsevne blir vi stående på stedet hvil, med våre TANKER og FØLELSER.

Når vi lever det livet som er best for oss, lever vi et liv i balanse. Dette setter oss i bedre stand til å takle livets uforutsigbare hendelser på godt og vondt.

Viktigste mål er å forebygge utbrenthet og sykdom og å øke mestringsevnen som menneske og ressurs.

Høyeste ønske er å bidra til meningsfulle liv, glede og god livskvalitet.

 

© Copyright 2011 - Individual Touch