Kommunikasjon og samhandling


  • Skape og bygge sterke relasjoner
  • Utvikle et saklig og tydelig språk
  • Motivere for større endringsvilje
  • Øke produktiviteten ved å se og ta i bruk styrken hos hverandre

Mennesker kommuniserer svært individuelt og subjektivt, og det kan derfor lett oppstå misforståelse og konflikter. Selv om vi snakker samme språk er vi ofte på ulikt abstraksjonsnivå, har ulike referanserammer, og legger vi forskjellig innhold i ordene.
Det betyr at budskapet eller informasjonen vi formidler kan få en helt annen betydning enn det vi faktisk hadde som hensikt.
Dette får betydning for hvordan all samhandling. For hvordan kan vi samhandle hvis vi ikke har oppfattet likt hva vi skal samhandle om?

God kommunikasjon og samhandling er avgjørende for all relasjonsbygging; leder, medarbeidere, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, og er helt avgjørende for å utvikle en sunn og bærekraftig bedrift og en trygg arbeidsplass.


 

 

 

 

 

 

© Copyright 2011 - Individual Touch