Relasjoner


KURS 4: JEG OG MENNESKENE RUNDT MEG!!

Du møter mange mennesker på din vei i ulike situasjoner.
Noen får deg til å blomstre, andre får deg til å føle deg liten.

Når du blomstrer, er du den beste versjonen av deg selv.
Da kan du bruke dine evner og ferdigheter og utvikle deg som menneske.

Når du føler deg liten, er du sårbar og nærtagende.
Da kan du ha en adferd i ord og handling som du ikke er stolt av.

  • Hva er det som gjør at mennesker påvirker oss så ulikt?
  • Hva er som gjør at vi bruker mye tid og krefter på en negativ situasjon?
  • Hvorfor minnes vi bedre kritikk og motsigelser enn kompliment og ros?

Målsetting:
Livet gir oss noen emosjonelle sår. Dette er usynlige sår som ingen andre kan se, og heller ikke vi selv har oversikt over alle. Derfor vil emosjonelle sår lett kunne holdes i live av andre, selv om dette ikke er deres hensikt.

Emosjonelle sår må få tid og ro til å gro, uten å måtte grave i hvorfor de oppstod, og hvem som lagde dem. Kurset tilfører ny kunnskap som gir en beskyttende hinne, slik at sårene kan lege seg selv. Etterhvert som sårene gror, vil du merke at du vokser som menneske. Du blir tryggere og får en ny måte å tenke på, slik at du kan forholde deg til alle mennesker på en hensiktmessig og akseptabel måte.

Konkret resultat fra kurset blir en individuell handlingsplan for de neste 6 månedene etter at kurset er avsluttet. Det betyr at det du lærer på kurset, kan du bruke direkte og konkret i ditt eget liv med øyeblikkelig virkning.

Gruppetrening:
Gruppetrening (kurssamling) består av forelesing og diskusjon av de erfaringer og temaer som kommer opp. Kursinnholdet er dynamisk og påvirkes av deltakernes kunnskap og erfaringer. Individuelle mennesker = unik erfaring og kunnskap. Det å vise respekt for andres modell av verden er en hovednøkkel til å forstå seg selv.

Individuell coaching:
Mye av det du gjør er på autopilot. Du har gjort det så mange ganger at det er blitt en vane, en programmering. Selv den enkleste, ubevisste vane er med å påvirke hvordan du tenker og handler. Dette kan hindre deg i å opptre voksent med hensiktsmessig adferd i ord og handling, uansett hvilke mennesker du møter. Derfor er det viktig at du blir bevisst dine tanker og handlinger, slik at du kan reflektere over dem. I løpet av 3 individuelle coachingtimer vil jeg hjelpe deg med å belyse områder som er viktig for deg, slik at du kan vurdere om du har en hensiktmessig vane (strategi) eller om den bør endres.

Vi trenger tid på å sortere, fordøye og forstå når vi er i en læringssituasjon. Derfor er lagt inn tid mellom kursdagene for egen refleksjon og handling. De individuelle coachingsamtaler avtales med hver enkelt fortløpende mellom samlingene.

Se Kurskalender 2012 for oppstart og pris.

Påmelding til post@individualtouch.no eller mobil 95843909.

VELKOMMEN TIL KURS!!

 


 

© Copyright 2011 - Individual Touch