Personlig coaching


Personlig coaching er en endringsprosess for deg, slik at du kan gi ditt liv mening og livskvalitet, realisere dine drømmer og nå dine personlige mål.

Visjon: Friske mennesker og meningsfulle liv gjennom personlig vekst

DET VI TENKER OG DET VI SIER TIL OSS SELV BLIR EN SANNHET, HVILKEN SANNHET VELGER DU?

En coaching prosess har til hensikt å bevisstgjøre hvordan du tenker og handler, avdekke dine tankemønstre. Det finnes tankemønstre som er bra for deg, og det finnes tankemønstre som kan begrense, hindre og skade deg, både i privatlivet og arbeidslivet.

I coaching belyses tankemønstrene ved hjelp av ulike teknikker og metoder, og du blir oppmerksom på hvordan du tenker, hva du sier til deg selv og hvordan du handler. På denne måten vil uhensiktssmessige tankemønstre bli avdekket, og kunne endres eller bli fjernet.

Med nye hensiktmessige tankemønstre vil du oppleve å se verden med nye øyne, som igjen åpner opp for mange nye muligheter du ikke var istand til å se tidligere.

“Når du har hovedrollen i ditt liv, da kan du bidra med dine evner til det beste for deg selv og andre”

© Copyright 2011 - Individual Touch