Komme i jobb


KURS 6: HJELP TIL Å KOMME I JOBB!

Det kan være mange grunner til at du ikke er i jobb akkurat nå.
Når livet er en dans på roser, tråkker vi også på noen torner.
Disse kan hemme oss på en måte som gjør at vi ikke får brukt oss selv.
Når vi ikke får brukt oss selv, bidra med våre ferdigheter og evner, hva skjer da?

Målsetting:
Alle mennesker kan noe. Noe som andre trenger, og som vil være et viktig bidrag til fellesskapet. Ofte er vi ikke klar over hva vi kan. Nettopp fordi det vi selv er gode på og mestrer, tar vi som selvfølge. Vi tror at når det er enkelt for oss, er det ikke så viktig. Dette er det  jo mange andre som også kan. Kurset skal få frem dine evner og ferdigheter sett med nye øyne. Hjelpe deg med å finne det unike i deg. Se dette opp mot dine verdier, drømmer og mål, slik at du kan finne akkurat den jobben som passer for deg.

Konkret resultat fra kurset blir en individuell handlingsplan for de neste 6 månedene etter at kurset er avsluttet. Det betyr at det du lærer på kurset, kan du bruke direkte og konkret i ditt eget liv med øyeblikkelig virkning.

Gruppetrening:
Gruppetrening (kurssamling) består av forelesing og diskusjon av de erfaringer og temaer som kommer opp. Kursinnholdet er dynamisk og påvirkes av deltakernes kunnskap og erfaringer. Individuelle mennesker = unik erfaring og kunnskap. Det å vise respekt for andres modell av verden er en hovednøkkel til å forstå seg selv.

Individuell coaching:
Mye av det du gjør er på autopilot. Du har gjort det så mange ganger at det er blitt en vane, en programmering. Selv den enkleste, ubevisste vane er med å påvirke hvordan du tenker og handler. Dette kan hindre deg i å se at du har en spesielle kombinasjon av evner og ferdigheter, et spesielt talent og en kompetanse, som andre trenger. Derfor er det viktig at du blir bevisst dine tanker og handlinger, slik at du kan reflektere over dem. I løpet av 3 individuelle coachingtimer vil jeg hjelpe deg med å belyse områder som er viktig for deg , slik at du kan vurdere om du har en hensiktmessig vane (strategi), eller om den bør endres.

Vi trenger tid på å sortere, fordøye og forstå når vi er i en læringssituasjon. Derfor er lagt inn tid mellom kursdagene for egen refleksjon og handling. De individuelle coachingsamtalene avtales med hver enkelt fortløpende mellom samlingene.

Se Kurskalender 2012 for oppstart og pris.

Påmelding til post@individualtouch.no eller mobil 95843909.

VELKOMMEN TIL KURS!!

© Copyright 2011 - Individual Touch