Samtaleterapi – Helse


Samtaleterapi er en ”healende” prosess og forstadiet før en eventuell endringsprosess (coaching).

Visjon: Aksept, forståelse og erkjennelse som et alternativ til medisiner

LIVET ER IKKE FOR NYBEGYNNERE, BLIR DET SAGT!

Livet byr på mange hendelser og prøvelser. Er vi ikke istand til å takle disse på en god måte, vil det gradvis føre oss ut av kurs og bort fra det vi egentlig ønsker, og vi blir utilfreds.

Samtaleterapi er et pusterom, der tanker og følelser kan slippes løs, uten at de utfordres og strekkes.
Her er det du som blir  sett og hørt, her er det noen som lytter til deg og “ser” verden gjennom dine øyne.

I denne prosessen leges emosjonelle sår, den mentale psyke styrkes, og litt etter litt vil du bli istand til å se det første skrittet du må gå for å endre kursen i ønsket retning.

Utilfredsheten ligger på det mentale plan og hvis denne får vokse seg stor over lenger tid, vil det kunne gi ulike konsekvenser, her nevnes noen:

– energiubalanse, ensomhetsfølelse, depresjon, utbrenthet, slitasje og sykdom

“Når du føler deg sett og hørt, vil du bedre se verdien av deg selv”


 

© Copyright 2011 - Individual Touch