Helse


Registrert Helsecoach DNCF
Helsedirektoratet har godkjent avanserte coachingteknikker ved hjelp av kommunikasjonsmodellen NLP til å ha helsefremmede effekter.

Helse
Helse er mye og sammensatt. Det er psykisk helse og fysisk helse, og begge er like viktig. Jeg er overbevist om at vår tids største helseutfordringen er psykisk stress og ubalanse over lang tid, som igjen fører til økende fysisk syptomer og sykdom.
Psykiske helse handler ofte om sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger, og hvor mye hver av dem forbruker av vår totale energi, bevisst eller ubevisst.
Min erfaring med helsecoaching på bl.a. depresjon, energimangel og utbrenthet, viser at bevisstgjøring av egne tanker, følelser og handlinger (tankemønstre) gir ny egeninnsikt og den forståelse som er nødvendig for å kunne gjøre endring, og dermed redusere helseplager og få tilbake livskvaliteten.

DEPRESJON – Jeg reagerer på utviklingen i bruken av antidepressiva og søvnpiller i dagens samfunn, og liker ikke det jeg ser. Det er betenkelig at vi som lever i et velferdssamfunn blir mer og mer deprimert. Hvorfor det? Det finnes reelle grunner og gode svar, det er disse som må tas tak i og ikke skyves under “teppe” med medisin. Depresjon er et kraftig ord, og blandes ofte sammen med frustrasjon, tristhet eller sorg over å ikke få til livet slik en ønsker seg. Det er krevende å snu dette, men mindre alvorlig og ofte lettere å gjøre noe med enn det man kanskje skulle tro. Piller tar bort symptomene, men tar ikke tak i årsaken.

ENERGIUBALANSE – Det er få ting som er så forvirrende og tappende mentalt og psykisk som at energien svinger opp og ned. Den uforutsigbare følelsen av å aldri kunne vite hvordan akkurat denne dagen vil bli. Denne opplevelsen som kun er forståelig for den som har det slik, som lever i det og med det. Og som er helt umulig for utenforstående å forestille seg. Å leve slik over lang tid er utfordrende og destruktivt. Det finnes  underliggende årsaker og logiske forklaringer, og som gjør det fullt mulig å snu kursen i riktig retning.

UTBRENTHET – Jeg ser det rundt meg daglig, travelheten i mennesker. For meg som står utenfor gjør det vondt å se. Han eller hun som er midt i det, ser det ikke selv. De sier de har kontroll, og de tror de har det. Signalene som kroppen sender ut overses og bortforklares med utenforliggende årsaker.Det hele skjer gradvis, i flere faser. Det er i den siste fasen, når strikken allerede er strukket for langt, at han eller hun innser at de ikke har kontroll likevel. Da er veien tilbake lang og tung. Å drive seg selv for hardt kan få livslange konsekvenser, i verste fall føre til sykdom.

Når du stopper i tide, begrenser du “skadene” – ta deg selv på alvor og ta på alvor hvordan du har det. Selv om det virker umulig og du tror at det er bare du som har akkurat dette problemet. Du er den viktigste personen i ditt liv!!

 

 

 

© Copyright 2011 - Individual Touch