Forretningscoaching


Forretningscoaching er en endringsprosess for bedriftens viktigste ressurs; ledergruppe, team og medarbeidere.

Visjon: ”Å skape forretningsmessig vekst gjennom personlig utvikling”

HVA SKAL TIL FOR Å UTVIKLE OG  FØLGE BEDRIFTENS ”SPILLEREGLER” OG BIDRA POSITIVT FOR Å NÅ BEDRIFTENS MÅL?

Forretningscoaching har til hensikt å utvikle og øke mestringsevnen hos ledere og medarbeidere for å nå bedriftens ønskede resultater og mål.

Forretningscoaching leter etter styrken og kvalitetene i den menneskelig ressurs og utvikler evner og potensial med utgangspunkt i at ressursen selv sitter med svarene. Ved å belyse og endre uhensiktsmessige tankemønstre relatert til handling og adferd, utvikles den menneskelig ressurs til den beste versjonen av seg selv.

Forretningscoaching er målrettet og har en praktisk tilnærming ved å bruke arbeidsoppgaver som er relevante og har nytteverdi for bedriften.

“Når bedriftens viktigste ressurs blir tatt på alvor dannes selve grunnlaget for gode resultater”

 

© Copyright 2011 - Individual Touch