Min filosofi


• Hvert individ er som en egen ”verden” som bare kan forstås fullt ut av individet selv.

• Det vi har lært og erfart i våre liv, fra tidlig barndom til der vi står i dag, preger vår atferd, følelser og reaksjoner.

• Slik vi er, er helt naturlig. Men selv om det er naturlig, betyr det at alt vi gjør er bra for oss selv og våre omgivelser?


Mitt utgangspunkt er at alle mennesker gjør det beste de kan til enhver tid med de ressursene de har tilgjenglig i øyeblikket, selv om ikke andre opplever det slik, og selv om det faktisk heller ikke er bra for individet. Det meste av det vi gjør er ubevisst og har bakgrunn i vår individuelle  “verden”, våre tankemønstre.

Å gjøre individet bevisst hvordan det tenker og handler utvikler evnen til å se seg selv alene og til å se seg selv i forhold til andre. Dette setter individet i stand til å forstå konsekvensene av egne handlinger og lærer personen til å ta bevisste valg. Gjennom bevisste valg vil individet kunne endre kursen i sitt eget liv i en retning hvor det bruker sine evner og kunnskap til å ta vare på seg selv, bidra som en positiv og produktiv ressurs på arbeidsplassen, og være et godt medmenneske for sine omgivelser.

 

AKSEPT, FORSTÅELSE OG ERKJENNELSE ER ET VIKTIG STEG FOR Å SKAPE ENDRING.

 

© Copyright 2011 - Individual Touch