Om Cecilie


Min nysgjerrighet på mennesker, hvorfor de gjør som de gjør, kommuniserer og samarbeider, har vært min drivkraft til å studere og forske på dette feltet. Dette har utviklet min evne til å ”se” fra ulike ståsted og møte individet i deres egen ”verden”. Dette anser jeg som selve kjernen i alt hvor det kreves utvikling, og gjør veien til endring og resultater kortere og lettere å gå.

Min arbeidsform starter med åpenhet og uten “pekefinger”.

Hensikten er å skape en felles forståelse for erfaringer, ståsted og ønsker, og først da kan vi åpne verktøykassen, finne redskapene og bestemme måten å bruke dem på.

Grunntanken er at alt skjer på kundens premisser.

 

Kort CV:

Utdannelse: EDB ingeniør 1983, Driftsøkonom 1988, Lederutvikling 2001, ITIL Foundation v3 sertifisert 2009
Arbeidserfaring: 26 år som konsulent i privat næringsliv hhv. som teknisk konsulent, prosjektleder, leder og rådgiver.
Videreutdannet som coach: DNCF Sertifisert Executive NLP og Meta-Coach, Registrert Helsecoach DNCF og 4Mat Master Sertifisert.

Gründer og daglig leder av Individual Touch.

 

I min egen selvutviklingsprosess, ble jeg bevisst min musikalske side. Dette resulterte i en CD utgivelse med egne låter i en alder av 48 år, som jeg også bruker i mitt arbeid. Jeg har mye på hjertet når det gjelder persolig utvikling og vekst, erfaringer fra min egen prosess, som jeg har et sterkt ønske om å formidle gjennom musikk og tekster.

 

© Copyright 2011 - Individual Touch