Foreldre


KURS 2: BarneOPPDAGELSE!!

– Nytt kurs som utvikler nærhet og trygghet mellom barn og voksne

Ingen barn er like.., Hva trenger da hver og en for å kunne utvikle seg til trygge voksne individer?

Nå kan du bli med på BarneOPPDAGELSE og lære å se med ”barnets” øyne.

Oppdage hva du kan gjøre for å kommunisere godt med barn eller ungdom.

Forstå hvordan du best kan støtte og få dem til å føle seg respektert og verdsatt.

08.03 Oppstart , TORSDAG kl. 1800-2000 (øvrige samlinger 22.3, 12.4, 3.5)
4 samlinger + 3 individuelle coachingsamtaler
Pris: 3700, (Foreldrepar kr. 5500)
Maks ant. personer: 8

_____________________________________________________________

Foreldre vil så gjerne gjøre det beste for sine barn.
Gi dem kjærlighet, trygghet og beskyttelse.
Oppdra dem til hensynsfulle samfunnsborgere og flinke arbeidstakere.
Gi dem muligheten til å klare seg selv og få et godt liv.

Foreldre gjør det beste de kan i enhver situasjon med de ressursene de har tilgjengelig der og da.
Selv når de kommer trette og slitne hjem fra jobb og lunten er kort.
Foreldre oppdrar barn i henhold til sine egne verdier, normer, ferdigheter og begrensninger.
Med den beste hensikt. Dette er dessverre ikke alltid det beste for barnet, fordi:

  • Hvert barn er en helt unik verden, helt ulik mors og fars.
  • Barnets verden er fargelagt av den tiden det lever i, på godt og vondt.
  • Kart og terreng er formet av barnets egenskaper og preferanser.
    __________________________________________________
  • Når vi OPPDAGER barn, blir vi med på en reise i barnets eget landskap.
  • Når vi OPPDAGER barn, gir vi dem hjelp og støtte på barnets premisser.
  • Når vi OPPDAGER barn, forstår vi når barnet har det vanskelig, og hvordan vi kan trøste.
  • Når vi OPPDAGER barn, ser vi at hvert barn har ulike behov, og må veiledes forskjellig.
  • Når vi OPPDAGER barn, kan vi utvikle trygge barn som kan stå for egne valg.

Målsetting:
Hjelpe foreldre og alle som jobber med barn til å “se” det enkelte barn og forstå barnets unike behov i ulike situasjoner. Når et barn blir sett og hørt, føler det seg anerkjent og verdifullt. Da utvikles en hensiktmessig adferd i ord og handling, og et balansert sinn i tanker og følelser, slik at barnet selv vil forstå og bli forstått. Et barn som blir tatt på alvor, vil være mottakelig for å lytte og samhandle med den voksne. Da skapes nærhet og åpenhet, og det er trygt for barnet å være seg selv, og det tør å kommunisere og søke støtte hos den voksne i alle situasjoner.

Forebygge at barna kommer i opposisjon til sine foreldre, og blir agressive eller trekker seg tilbake. Lære foreldre til å få sitt barn til å føle seg verdifullt, slik at barnet ikke mister troen på seg selv og føler seg utilstrekkelig, går inn i en depresjon eller påfører seg selv plager. Forhindre at barnet overtar “bagasje” fra den voksne, som kan hemme dem i deres i eget liv.

Konkret resultat fra kurset blir en individuelle handlingsplan for de neste 6 månedene etter at kurset er avsluttet. Det betyr at det du lærer på kurset, kan du bruke direkte og konkret i ditt eget liv med øyeblikkelig virkning.

Gruppetrening:
Gruppetrening (kurssamling) består av forelesing og diskusjon av de erfaringer og temaer som kommer opp. Kursinnholdet er dynamisk og påvirkes av deltakernes kunnskap og erfaringer. Individuelle mennesker = unik erfaring og kunnskap. Det å vise respekt for andres modell av verden er en hovednøkkel til å forstå seg selv.

Individuell coaching:
Mye av det du gjør, er på autopilot. Du har gjort det så mange ganger, at det er blitt en vane, en programmering. Selv den enkleste, ubevisste vane er med å påvirke hvordan du tenker og handler, og kan hindre deg i å være den voksne du ønsker å være for dine barn. Derfor er det viktig at du blir bevisst dine tanker og handlinger, slik at du kan reflektere over dem. I løpet av 3 individuelle coachingtimer vil jeg hjelpe deg med å belyse områder som er viktig for deg , slik at du kan vurdere om du har en hensiktmessig vane (strategi,  eller om den bør endres.

Vi trenger tid på å sortere, fordøye og forstå når vi er i en læringssituasjon. Derfor er lagt inn tid mellom kursdagene for egen refleksjon og handling. De individuelle coachingsamtalene avtales med hver enkelt fortløpende mellom samlingene.

Påmelding til post@individualtouch.no eller mobil 95843909.

VELKOMMEN TIL KURS!!

© Copyright 2011 - Individual Touch